Krediethypotheek

Krediethypotheek: vooral aantrekkelijk voor ouderen

Een krediethypotheek is een bijzondere variant op de aflossingsvrije hypotheek. Met de geldverstrekker wordt een kredietplafond overeengekomen waarbinnen geld opgenomen kan worden.

Er kan doorlopend geld opgenomen worden voor welke doeleinden de hypotheeknemer wilt en alleen de rente wordt betaald over het opgenomen bedrag. Er is geen verplichting om af te lossen tijdens de looptijd hoewel dit wel tot de mogelijkheden behoort. Vrijheid blijheid zullen we maar zeggen. Maar er zitten ook nadelen aan deze hypotheekvorm.

KrediethypotheekConsumptief krediet

Een krediethypotheek is absoluut de meest flexibele hypotheekvorm, maar in werkelijkheid is een krediethypotheek meer een consumptief krediet. Het woord hypotheek is daarom voor veel mensen verwarrend en misleidend. Hypotheken worden vaak geassocieerd met de aankoop en financiering van een woning, terwijl het bij een krediethypotheek vooral gaat om de financiering van andere zaken. Een krediethypotheek is daarom ook zelden de beste optie voor de aankoop van een nieuwe woning.

Onderpand

Het grote verschil met een doorlopend krediet is dat uw woning als onderpand dient. Dit biedt de kredietverstrekker veel zekerheid. Hierdoor wordt u in staat gesteld om meer te lenen dan bij een doorlopend krediet het geval is. Daarnaast is het rentepercentage doorgaans een stuk lager. Maar het houdt ook in dat de kredietverstrekker aanspraak maakt op de woning wanneer de krediethypotheek niet kan worden afgelost.

Bepaald percentage of overwaarde

Geldverstrekkers verstrekken een bepaald percentage van de waarde van de woning als krediethypotheek. Dit percentage ligt gewoonlijk tussen de 50% en de 100% van de executiewaarde (de opbrengst van de woning bij gedwongen verkoop), maar kan ook meer zijn. Andere banken verstrekken alleen een krediethypotheek wanneer er sprake is van overwaarde. Dit is het geval als de huidige woningwaarde hoger is dan de openstaande hypotheekschuld.

Voordelen krediethypotheek: flexibiliteit

U kunt deze hypotheekvorm voor vele bestedingsdoeleinden gebruiken tot het maximaal afgesproken bedrag. Ook kunt u aflossen op de hypotheek wanneer u maar wilt. Die opnamen en aflossingen  kunnen snel worden geregeld. Reeds afgeloste bedragen kunnen eenvoudig weer worden opgenomen en de rente ligt vaak lager dan de rente van andere consumptieve kredieten.

Daarnaast verlaagt de krediethypotheek mogelijk het eigen vermogen in box 3 waardoor minder of geen vermogensrendement heffing hoeft te worden betaald. Ook kan de overwaarde van de woning worden benut zonder dat de woning hoeft te worden verkocht.

Mensen met een koopwoning die bijstand aanvragen hebben in sommige gevallen geen recht op bijstand, maar wel op een krediethypotheek. Het voordeel van de krediethypotheek hierin is dat men met dit geld zich gewoon in het dagelijkse onderhoud kan voorzien.

Nadelen krediethypotheek: hypotheekrenteaftrek

U heeft bij deze hypotheek niet de mogelijkheid om de rente voor een langere periode vast te zetten. De te betalen rente zal dus op basis van een variabele rente worden vastgesteld. Per geldverstrekker is deze variabele rente verschillend, zowel qua duur als de hoogte van de rente.

Ook is het zo dat maar weinig banken deze vorm nog aanbieden, en naast eventuele overwaarde vindt er geen vermogensgroei plaats. Omdat er alleen rente wordt betaald zal het opgenomen hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd nog aanwezig zijn.

Het belangrijkste punt is dat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor financieringen die gebruikt wordt voor de woning. Nieuwe hypotheken komen sinds 2013 alleen nog maar in aanmerking voor de hypotheekrenteaftrek als ze lineair of annuïtair worden afgelost. Je kan tegenwoordig gemakkelijk berekenen wat de bruto hypotheek maandlasten zijn bij het afsluiten van een lineaire of annuïtaire hypotheek. Een krediethypotheek daarentegen, profiteert dus niet van deze hypotheekrenteaftrek.

Ouderen

Gepensioneerden sluiten vaker een krediethypotheek af als aanvulling op het pensioen, op basis van de overwaarde van de woning. Als zij uiteindelijk de woning verkopen, lossen zij deze lening af met de opbrengst van de verkoop. Deze aanvulling op het pensioen brengt het risico met zich mee dat wanneer de woningwaarde daalt de lening niet volledig afgelost kan worden. Daarnaast is het de vraag of de hypotheeklasten met een lager inkomen, bijvoorbeeld juist door pensionering, aan het einde van de looptijd nog betaald kunnen worden. Maar tot op heden heeft deze groep toch zeker de meerwaarde gezien van de consumptiehypotheek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *